Wydawnictwo Eurocenbud RMS

Zawiera ceny czynników produkcji do sporządzania kalkulacji szczegółowych w układzie:
  • Robocizny: stawki średnie,
  • Materiałów: ceny średnie i z kosztami zakupu,
  • Sprzętu: ceny minimalne, średnie, maksymalne
    i z kosztami jednorazowymi pracy sprzętu,
Eurocenbud RMS to ponad 15.000 wycenionych materiałów i sprzętu.
Kup online

Wydawnictwo Eurocenbud CPK

Zawiera ceny jednostkowe robót skalkulowanych w oparciu o najważniejsze katalogi nakładów rzeczowych.

Eurocenbud CPK to około 44.000 cen zagregowanych na poziomie pozycji kosztorysowej.

Wydawnictwa Eurocenbud CRB, CRS, CRD

Zawierają jednostkowe ceny robót odpowiednio: budowlanych, sanitarnych, drogowych, skalkulowanych na podstawie norm z katalogów nakładów rzeczowych, a także wycen indywidualnych.
W programie Rodos w każdym z cenników (ikona [i]) wyszczególniony jest ogólny zakres robót, składający się na ceny jednostkowe.

Eurocenbud CRB, CRS i CRD to w sumie ponad 7.200 pozycji zagregowanych na poziomie roboty).

Wydawnictwo Eurocenbud COS, COD

Cenniki obiektów sanitarnych COS i drogowych COD zawierają średnie koszty wykonania robót w danym obiekcie. Określony w nich jest opis technologiczny wykonania obiektu.

Ceny te służą do szacowania kosztów inwestycji zarówno przez zamawiającego jak i wykonawcę na etapie planowania inwestycji.Aktualne ceny informatora znajdują się na stronie www.rodos.com.pl.

Aby zamówić zbiory cen rynkowych odwiedź nas na stronie sklepu, zadzwoń pod numer 94 717-35-00 lub napisz na adres biuro@rodos.com.pl